15.05.2023 tarihinde TAREKS başvurularına yönelik bir değişiklik ile Eşyalar gelmeden müracaat imkanı kaldırılmıştır

15.05.2023 tarihinde TAREKS başvurularına yönelik bir değişiklik ile Eşyalar gelmeden müracaat imkanı kaldırılmıştır

MEVZUAT DUYURU
KONU: 15.05.2023 tarihinde TAREKS başvurularına yönelik bir değişiklik ile Eşyalar
gelmeden müracaat imkanı kaldırılmıştır
AÇIKLAMA
15.05.2023 tarihinde TAREKS başvurularına yönelik bir değişiklik gerçekleşmiştir. Bu
değişiklik EŞYA gelmeden başvuru yapma yolunun kapatılmıştır.
16.05.2023 tarihi itibariyle taşıma belgesi, konşimento, Tır karnesi, CMR ile başvuru
girişi yapılamamaktadır. Yalnızca antrepo beyannamesi, özet beyan, transit veya
serbest bölge işlem formu ile başvurular yapılabilecektir.
Yapılan değişikliği ile eşya varışı gerçekleşmeyen yüklemeler için başvuru
yapılmaması gerekmektedir. Böyle yapıldığı tespit edilen başvurular aldatmaya yönelik
işlem sayılacak olup doğrudan RED: Denetleme Sonucu olarak sonuçlandırılacaktır.”