Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 ve 4412.39 tarifedeki Kontrplak ithalatındaki damping önlemi için gözden geçirme soruşturması hk

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 ve 4412.39 tarifedeki Kontrplak ithalatındaki damping önlemi için gözden geçirme soruşturması hk

MEVZUAT DUYURU
KONU: Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 ve 4412.39 tarifedeki
Kontrplak ithalatındaki damping önlemi için gözden geçirme soruşturması hk
AÇIKLAMA
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 ve 4412.39 gümrük tarife
pozisyonları altında sınıflandırılan “kontrplaklar” ürününe yönelik yürürlükte bulunan
dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.Soruşturma
konusu ürünün ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek
kuruluşları, ihracatçı ülke hükümeti, benzer malın Türkiye’deki üreticisi, üye çoğunluğu benzer malın
Türkiye’deki üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak kabul edilecek ve ilgili
taraflara bildirim gönderilecek. Bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu
cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren
posta süresi dâhil 37 gündür.