2017/10 sayılı Genelge

T.C.Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : E-21558579-166.99[GGM-07]-00089914632Konu : 2017/10 Sayılı Genelgenin Kaldırılması GENELGE İlgi’de kayıtlı “Havalimanlarında Ardiye Ücretleri (Serbest Zaman)” konulu Genelge yürürlüktenkaldırılmıştır. Bilgi ve gereğini rica ederim. Prof. Dr. Ömer BOLATBakan Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge MüdürlüklerineTİCARET BAKANLIĞI

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üreticiler Çolakoğlu Metalurji A.Ş., Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş., İskenderun Demir ve Çelik A.Ş., Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. ve Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. adına Türkiye Çelik Üreticileri Derneği tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Japonya ve […]

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsamMADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 25/10/2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/31) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik” (kalın levha) ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan […]

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı:7708 Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 ve 4412.39 tarifedeki Kontrplak ithalatındaki damping önlemi için gözden geçirme soruşturması hk

MEVZUAT DUYURUKONU: Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 ve 4412.39 tarifedekiKontrplak ithalatındaki damping önlemi için gözden geçirme soruşturması hkAÇIKLAMAÇin Halk Cumhuriyeti menşeli 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 ve 4412.39 gümrük tarifepozisyonları altında sınıflandırılan “kontrplaklar” ürününe yönelik yürürlükte bulunandampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.Soruşturmakonusu ürünün ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, […]

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik (İthalat beyannamelerinde mali sorumlu kişi kutusunun doldurulması ihtiyari olması hk

MEVZUAT DUYURUKONU: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik (İthalat beyannamelerinde mali sorumlu kişi kutusunundoldurulması ihtiyari olması hkAÇIKLAMAGümrük Yönetmeliğinin EK 14’ünün II- BEYANNAME KUTULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR başlıklı bölümününB. İTHALAT başlığı altında yer alan 9 no.lu kutu: Mali sorumlu kişi alt başlığındaki paragrafta yer alan İhracatçınınibaresi İthalatçının şeklinde yeniden düzenlenerek, İthalat beyannamelerinde mali sorumlu kişi kutusunundoldurulması ihtiyari olmuştur.12 Mayıs Cuma […]

15.05.2023 tarihinde TAREKS başvurularına yönelik bir değişiklik ile Eşyalar gelmeden müracaat imkanı kaldırılmıştır

MEVZUAT DUYURUKONU: 15.05.2023 tarihinde TAREKS başvurularına yönelik bir değişiklik ile Eşyalargelmeden müracaat imkanı kaldırılmıştırAÇIKLAMA15.05.2023 tarihinde TAREKS başvurularına yönelik bir değişiklik gerçekleşmiştir. Budeğişiklik EŞYA gelmeden başvuru yapma yolunun kapatılmıştır.16.05.2023 tarihi itibariyle taşıma belgesi, konşimento, Tır karnesi, CMR ile başvurugirişi yapılamamaktadır. Yalnızca antrepo beyannamesi, özet beyan, transit veyaserbest bölge işlem formu ile başvurular yapılabilecektir.Yapılan değişikliği ile eşya […]

Mecburi Uygulamaya Alınan Ürünlere İlişkin Türk Standartlarına Dair Tebliğ (No: SGM2022/40)

MEVZUAT DUYURUKONU: Mecburi Uygulamaya Alınan Ürünlere İlişkin Türk Standartlarına Dair Tebliğ (No: SGM2022/40 )AÇIKLAMAMecburi Uygulamaya Alınan Ürünlere İlişkin Türk Standartlarına Dair Tebliğ (No: SGM2022/40)’in EK-1’inde listelenen standartlar 6 ay sonra yürürlüğe girecek.Ek-1’de yer alanTürk Standartları kapsamına giren ürünleri imal eden ve piyasaya arz edenlerin Tebliğhükümlerine uymaları zorunludur.11 Mayıs 2023 Perşembe Resmi Gazete Sayı: 32187TEBLİĞSanayi ve […]

Depo Yönetim Teknolojileri

Tedarik zincirinin özellikle son 10 yılda hızlı bir şekilde değişmesi, işçilik maliyetlerini ve kaliteyi kontrol edebilmek için Depo Yönetim Sistemleri (WMS) çözümleri kullanmayı neredeyse zorunlu hale getiriyor. İster bir e-ticaret sitesi veya perakende zinciri yönetin, ister bir üretici veya distribütör olun; bu sistemler, depolama, sevkiyat ve iş gücü süreçlerinde pek çok avantaj sunuyor. Teknolojinin gelişmesi […]