İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/1)

MEVZUAT DUYURU KONU:  İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/1)   AÇIKLAMA TSE-TAREKS uygulamasına tabi ürünlerin denetim esaslarında bazı değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklikle 7224 , 7225 , 7226 ve  7228 tarife  pozisyonundaki bazı takım çelikleri ve soğuk hadde ürünleri TSE kapsamına alındı. Daha önce kapsamda olan 7013 tarife pozisyonundaki çocuk bakım ürünleri Tebliğ kapsamından çıkarıldı […]

7846 sayılı Karar’la bu ithalatta gözetim ve korunma  önlemi uygulamaları kapsamında hesaplanan KDV’nin  indirim hakkının kaldırılması hk

MEVZUAT DUYURU KONU:  7846 sayılı Karar’la bu ithalatta gözetim ve korunma  önlemi uygulamaları kapsamında hesaplanan KDV’nin  indirim hakkının kaldırılması hk AÇIKLAMA KDV Kanunu’nun   29/1-b maddesine istinaden mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den, faaliyetlerine ilişkin olarak ithal olunan mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV’yi indirme hakkına sahip iken 24.11.2023 tarihli resmi gazete de yayınlanan  7846 sayılı […]

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/7) // 3907.69 Gtip Emy korunma uygulaması uzatma önerisi

MEVZUAT DUYURU KONU: İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2023/7) AÇIKLAMA 3907.69.00.00.00 tarife pozisyonunda sınıflandırılan Polietilen Tereftalat Cips ithalatında 3 (üç) yıl korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanması uzatılması önerisi hk. Resmi gazete detay ve yıllık tablo aşağıdaki gibidir. 13 Aralık 2023 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 32398 TEBLİĞ Ticaret Bakanlığından:İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN […]

4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nda Ve Yönetmeliğinde Yer Alan Bazı Parasal Değerler Yeniden Değerleme Oranında Artırılmıştır (%58,46)

MEVZUAT DUYURU KONU 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nda Ve Yönetmeliğinde Yer Alan Bazı Parasal Değerler Yeniden Değerleme Oranında Artırılmıştır (%58,46). ÖZET & YORUM& EK BİLGİ 13 Aralık 2023 Tarihli ve 32398 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gümrük genel tebliği ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda Ve Yönetmeliğinde yer alan Bazı parasal değerler yeniden değerleme oranında (% 58,46) artırılmış olup, 2024 yılında uygulanacak […]

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yerli üreticiler Çolakoğlu Metalurji A.Ş., Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş., İskenderun Demir ve Çelik A.Ş., Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. ve Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş. adına Türkiye Çelik Üreticileri Derneği tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Japonya ve […]

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsamMADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 25/10/2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/31) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik” (kalın levha) ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan […]