2017/10 sayılı Genelge

2017/10 sayılı Genelge

T.C.
Gümrükler Genel Müdürlüğü


Sayı : E-21558579-166.99[GGM-07]-00089914632
Konu : 2017/10 Sayılı Genelgenin Kaldırılması


GENELGE

İlgi’de kayıtlı “Havalimanlarında Ardiye Ücretleri (Serbest Zaman)” konulu Genelge yürürlükten
kaldırılmıştır.


Bilgi ve gereğini rica ederim.


Prof. Dr. Ömer BOLAT
Bakan


Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine
TİCARET BAKANLIĞI