}
Sirkü No Sirkü Tarihi Sirkü Adı
2016/18 Sayılı Genelge-Gözetime konu Antrepodaki Eşya devri Ek yazı 27 Nisan 2017 Gözetime konu eşyanın Antrepoda devir sonrası ithalatçısına göre dava açıp açmadığının incelenmesi

İndir

Gümrükler Genel Müdürlüğü 10.04.2017 - 24084234 Antrepoda eşya devri 10 Nisan 2017 Antrepolarda eşya devri 5 iş günü başlangıcı kesin satış faturası tarihinin alınacağı

İndir

03.05.2017 tarih ve 2017/10106 karar no ile 30/09/2017 ye kadar uzatılmıştır 03 Şubat 2017 Beyaz eşyada ÖTV ve Mobilyada KDV vergi indirimi

İndir

2017 23 Mart 2017 2017/9962 İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar

İndir

2017 24 Mart 2017 AT Menşeli ürünlerde ek vergi muafiyeti için Menşei Belgesi

İndir