OSKAR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIĞI
Sektörünün her dalındaki Firmaların işlemlerinin takibi ve sonuçlandırması konusunda; geniş bilgi, deneyim ve birikimine sahiptir. Yüksek profesyonellik, hızlı hizmet çizgisinde, daima beklentileri aşacak ölçülerde olmuştur. Hizmet verdiğimiz müşterilerimizin memnuniyeti; hizmet kalitemizi sürekli arttırmıştır.

İTHALAT
• Ordino alımı.
• İthalat evraklarının firmanızdan alımı.
• G.T.İ.P. tespiti.
• Gümrük beyannamesi tescili ve işlemlerin takibi.
• İşleri biten malların depoya teslimi.
• Maliyet hesaplama.
• Teminat mektubu çözümü.

İHRACAT
• Faturanın düzenlenmesi.
• Gümrük beyannamesi tanzimi.
• ATR, EUR 1, menşe şahadetnamesi v.b. belgelerin tanzimi ve ticaret odası tasdikleri.
• İhracatçı birlikleri tasdiki, üyelik kayıtları.
• Gümrük çıkış beyannamesi takibi.
• Gümrük beyannamesinin kapanışları.
• Geçici çıkışlarda süre takibi.
• Evrak teslimatı.

TRANSİT (RE-EXPORT) İŞLEMLERİ
• Transit beyannamesi hazırlanması ve banka onayı.
• Transit kombiyo işlemleri.
• Dahili ve harici transit mevzuat bilgi aktarımı.

DİĞER
• DİİB işlemleri - gözetim ve kota izinleri ve belge takibi.
• Sağlık Bakanlığı - Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı - Zirai Karantina - Sanayi Bakanlığı izin ve belge takibi.
• TSE - Tareks - Dış Ticaret Müsteşarlığı - Gümrük Müsteşarlığı izin ve belge takibi.
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Petrol İşleri Genel Müdürlüğü izin ve belge takibi.
• Dış İşleri Bakanlığı izin ve belge takibi.
• Dış ticaretin gerektirdiği tüm kanun, mevzuat, yönetmelik ve kararnamelerine ilişkin izinler,
belge takibi ve mevzuat desteği.