Gümrük bölümü olarak İstanbul Gümrük Başmüdürü Tevfik USTA ziyaret ettik.